Borg & betaalwijze

Hoe moet ik de borg betalen?

Pin: Pin betalingen genieten de voorkeur, snel en safe voor iedereen.

 

Contant: Is alleen voor een beperkt aantal autogroepen mogelijk als u een paspoort of id card en een recent poststuk zoals bv een bankafschrift of gemeentelijk schrijven (<1 mnd) kunt overleggen. Als u al eerder bij ons heeft gehuurd is contante betaling in sommige gevallen toegestaan, informeer hiernaar bij uw bestelling.

 

Creditcard: Met een creditcard de borgsom betalen is niet mogelijk.

 

Per bank: U kunt het borgbedrag per bank aan ons voldoen, de betaling moet bij ons geboekt zijn voordat u de auto ophaalt. Vermeld bij de betaling het reserveringsnummer uit de gemailde bevestiging of vraag dit nummer bij ons op. Hierdoor kunnen wij uw betaling snel verwerken.

 

Woont u buiten ons werkgebied ?

Indien u buiten onze werkregio woont of verblijft eist onze verzekeraar aanvullend bewijs over uw gegevens. Dit kan in de vorm van een recent bankafschrift, werkgeversverklaring of andere vormen. Informeert u naar deze eisen als u een auto besteld of informatie aanvraag doet.

Hoe hoog is de waarborgsom?

Als u u geen verlaging eigen risico afsluit wordt de waarborgsom verhoogd met het eigen risico. 

(Zie onderwerp eigen risico voor nadere info).

De waarborgsom moet altijd voldoende zijn om het verwachtte huurbedrag plus extra kilometers en bijvoorbeeld aftanken te dekken. Maakt u veel kilometers of huurt u langere periode ? Vraag dan de van toepassing zijnde borgsom op om misverstanden te voorkomen.

 

Bestelauto’s en verhuisbusjes:

Categorie B1 t/m B4 waarborgsom € 200,- voor 1 dag of dagdeel.

Voor een weekend of 2 dagen is de borgsom € 300,-.

 

Vanaf categorie B5 t/m B9 is de waarborgsom voor 1 dag of dagdeel € 300,–.

Voor een weekend of 2 dagen is de borgsom € 500,-.

 

Personenauto’s:

Categorie P1 t/m P4 waarborgsom € 200,–  voor 1 dag.

Voor een weekend of 2 dagen is de borgsom € 300,-.

 

Categorie P5 t/m P9 en de personenbusjes PB3:

Waarborgsom voor 1 dag € 300,–

Voor een weekend of 2 dagen is de borgsom € 400,–.

 

Bij woonachtigheid buiten ons werkgebied en bij leeftijd beneden 24 jr of boven  75 jr. geldt een afwijkende borgregeling. Informatie hierover is bij ons op te vragen en afhankelijk van de eisen van onze verzekeraar. Bel ons voor actuele informatie passend bij uw situatie.

Algemeen

Verlaging eigen risico

Bestuurders beneden 24 jaar of boven 75 jaar:
Verlaging eigen risico is alleen mogelijk indien bestuurder ouder is dan 24 jaar en jonger dan 75 jaar en langer dan 2 jaar het rijbewijs in bezit heeft. Indien dit niet van toepassing is, vervalt de mogelijkheid tot verlaging eigen risico en is een verplichte verzekeringstoeslag (HR Higher risk) van toepassing. Dit tarief is gelijk aan de kosten van verlaging eigen risico. Voor de juiste tariefinformatie volgt u de tarieven inclusief verlaging eigen risico.

 

Eigen risico is het bedrag dat u bij zowel WA als casco schade moet voldoen voor schades die zijn ontstaan binnen uw huurperiode. Beide zijn aparte categorieën.

Het standaard eigen risico bedraagt € 1.200,-, het verlaagde eigen risico bedraagt € 300,-.

Wij geven u onderstaand uitgebreide informatie met een paar voorbeelden, heeft u naar aanleiding hiervan vragen dan vernemen wij dit graag.

 

Check out van huurauto:

Voorafgaand aan het meegeven van de huurauto neemt een medewerker van ALLCar samen met de huurder de eventueel al aanwezige schades op de auto op. E.e.a. wordt in uw bijzijn vastgelegd in een schaderapport. U kunt uiteraard ook zelf een filmpje of wat foto’s van de auto maken bij de check out. Maak direct een foto van de kilometerstand van de auto zodat er geen onduidelijkheid is over wanneer de betreffende opnames zijn gemaakt.

 

Casco Schade:

Als er bijvoorbeeld schade op de huurauto ontstaan is door tegen een paaltje te rijden is er een casco schade op de auto. (In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de eigenaar van het paaltje geen claim indient)

Soms ontstaan schades zonder dat er iets aan te doen is, dit is de reden waarom wij verlaging eigen risico adviseren. Denk bijvoorbeeld aan terugkomen bij de geparkeerde auto en een inbraak of een deuk in de deur constateren.

 

WA Schade:

Heeft onze auto tegen een ander voertuig (of object) aangereden waarbij schade bij de tegenpartij is ontstaan, spreken we over een WA schade.

 

Casco & WA schade:

In het geval van schade op zowel de huurauto als een tegenpartij is 2 x het eigen risico bedrag verschuldigd, het handelt dan om zowel een WA als casco schade.

 

Kleine reparaties: Bijvoorbeeld een beschadigd spiegeltje.

In zo’n geval vragen wij de kosten voor reparatie op. Als dit bedrag beneden het eigen risico is worden alleen de reparatiekosten doorberekend. Wij werken altijd met originele onderdelen vanwege garanties en kwaliteitseisen.

Eventuele taxaties van schades worden uitsluitend bij een Focwa erkend schadeherstelbedrijf uitgevoerd.

 

Verhaalschades:

Bij schades welke duidelijk verhaalbaar zijn op een tegenpartij is geen eigen risico verschuldigd indien u een volledig ingevuld schadeformulier inlevert. U moet alle gangbare handelingen opvolgen die voor onze verzekeraar belangrijk  zijn om de schade te verhalen. (Denk aan b.v. zoveel mogelijk getuigen noteren, foto’s maken en indien mogelijk de politie inschakelen om een rapport op te maken).

 

De uiteindelijke verhaalbaarheid van een schade wordt door de juridische afdeling van de verzekeraar beoordeeld, hierop heeft ALLCar geen invloed. Als de verzekeraar een schade als niet verhaalbaar aanmerkt (bijvoorbeeld door gebrek aan getuigen of wegenverkeerswet gerelateerde zaken) zal alsnog het eigen risico worden doorberekend.

 

Bovenhoofdse en Laadbakschade: 

Onder bovenhoofdse schade wordt gerekend alle schade’s boven de voorruitlijn of 2 meter vanaf het wegoppervlak.

Bij de verhoogde bestelauto’s is bovenhoofdse schade altijd voor rekening van huurder tot een bedrag van € 1.500,- voor consumenten. Voor bedrijven (niet consumenten) is dit bedrag € 5.000,-.

Let bij parkeergarages en viaducten binnen de bebouwde kom goed op met de hoogte van de laadbak of bus. (Buiten de bebouwde kom zijn snelwegviaducten normaal gesproken voldoende hoog, let echter toch scherp op alle aanduidingen ter plaatse).

Voor bestelauto’s met laadbak (Categorie B9) is de verlaging eigen risico uitsluitend van kracht op de cabine. Op de laadbak is een apart niet te verlagen eigen risico van kracht van € 1.500,– voor consumenten en € 5.000,– voor bedrijven (niet consumenten). De benodigde vrije hoogte is op het voorruit vermeld.

 

 

Onze tips ter voorkoming van schade:

Neem even de tijd om te wennen aan de gehuurde auto.

 

Parkeer alleen in als u zeker weet dat er niemand achter u staat, stap desnoods even uit ter bevestiging. Zeker bij busjes komt parkeerschade door achteruitrijden regelmatig voor.

 

Pitten in deuren kosten door spuitwerk al gauw meer dan een eigen risico, parkeer altijd zo netjes mogelijk en op een ruim parkeervak.

 

Kijk goed in de spiegels gedurende alle handelingen. In en uitvoegen en parkeren met een bus vergt meer geduld en behendigheid als met een personenauto.

 

Maak geen haast. Het klinkt te simpel voor woorden maar snelheid om “de klus te klaren” is vaak de oorzaak van parkeerschades.

 

Busjes zijn gevoeliger voor zijwind dan luxe auto’s. Dit is iets om rekening mee te houden als u uit een tunnel komt of een grote passerende vrachtwagen nadert.

 

Parkeergarages en viaducten. Op de verhoogde busjes en auto’s met laadbak is de vrije doorgang op het voorruit vermeld. Houd altijd rekening met de afmetingen van de auto.

Pech onderweg / Schade

Pech onderweg:

 

Hoewel onze auto’s stipt worden onderhouden is pech onderweg iets wat helaas kan voorkomen.  U krijgt bij ons binnen Nederland gratis standaard pechhulp via de ANWB.

Belt u binnen Nederland: 0900-900 0888

In het buitenland kunt u bellen met +31 70 3141414

Vermeld altijd het ALLCar lidmaatschapsnummer 500020233 en het kenteken van de huurauto, u wordt dan zo snel en goed als mogelijk geholpen.

 

Bij pech in het buitenland gelden de ANWB hulpverleningsvoorwaarden zoals deze zijn afgesloten.

 

LET OP Pechhulp is niet altijd gratis. 

 

Heeft u de auto afgesloten met de sleutel erin, de lampen laten branden van de auto of bijvoorbeeld de laadklep te veel gebruikt waardoor de accu is leeggelopen worden de hulpaanvraag kosten doorberekend. (€ 180,- incl btw per aanvraag).

Ook een lekke of kapotte band kan door een hulpaanvraag voor u worden gerepareerd of vervangen. Als dit mobiel niet lukt wordt de auto versleept naar de dichtstbijzijnde locatie waar dit kan. De kosten van een vervangende band worden altijd doorberekend.

 

Wil u gebruik maken van pechhulp in het buitenland en heeft u vooraf niet aangegeven dat u naar het buitenland ging dan worden alle kosten  doorberekend.

 

Schade:

 

Bij schade onderweg en een niet meer rijdbare auto kunt u de VHD hulpdienst inschakelen, deze organisatie zorgt uit naam van onze verzekeraar voor repatriëren en hulp. Binnen Nederland kunt u bellen met 088-8778080. Het nummer van de hulpverlening buitenland is +31-088-8778081.

 

Wil u gebruik maken van hulp in het buitenland en heeft u vooraf niet aangegeven dat u naar het buitenland ging dan worden alle kosten doorberekend.

 

 

 

 

 

Kan ik na sluitingstijd een auto inleveren?

U kunt ook na sluitingstijd uw auto retourneren door de sleutel in onze sleutelkluis te deponeren, de auto wordt de volgende ochtend bij opening direct ingecheckt. Heeft u uw banknummer opgegeven dan maken wij dezelfde dag de terugbetaling op uw rekening in orde. (meestal pas de volgende werkdag zichtbaar op uw bank)

Moet ik terugkomen voor de afrekening als ik de auto in de avond terugbreng?

Wij bieden u de mogelijkheid om uw terugbetaling razendsnel, dus dezelfde dag waarop uw auto word ingecheckt per bank of giro te storten. U krijgt dan automatisch een kopie van de eindafrekening gemaild, deze service is gratis !

Ik heb 100 km vrij rijden. Hoe zit dat met brandstof?

Kilometers vrij rijden staat los van de brandstof, het voltanken van de huurauto is altijd voor uw eigen rekening. Het aantal kilometers vrij en de meerprijs voor overige kilometers heeft betrekking op slijtage en onderhoud zoals banden en afschrijving van de auto.

Moet ik de auto volgetankt inleveren?

U krijgt onze huurauto’s altijd met een volle tank mee en moet voor inlevering de auto voltanken. De tankbon wordt bij inlevering door onze medewerkers gevraagd. Vergeet deze niet mee te nemen teneinde vertraging te voorkomen. Als u de auto na sluitingstijd inlevert laat de tankbon dan in de auto achter op het dashboard of de stoel.

Laat u geen tankbon achter dan gaan onze medewerkers alsnog tanken omdat wij voor de volgende klant zeker moeten zijn dat de auto volledig is afgetankt. Het tankbedrag plus de tanktoeslag van € 7,50 wordt op de factuur aan u doorberekend.

Mag ik met de ALLCar huurauto’s naar het buitenland?

Met onze huurauto’s mag u een beperkt aantal landen bezoeken mits dit van tevoren is afgesproken. U krijgt dan ook gratis de groene kaart mee en op uw huurovereenkomst staat vermeld dat u de Nederlandse grens mag passeren. U bent verplicht om een bedrijfs IRK (hulpverlening) van de ANWB af te sluiten. Deze kost € 15,– per transactie. Indien u naar het buitenland gaat zonder melding vooraf kan er op geen enkele manier beroep op de hulpdiensten gedaan worden anders dan volledig voor eigen rekening.

 

Als u naar steden Duitsland gaat heeft u in sommige plaatsen een milieu-vignet nodig, Dit kunnen wij voor u aanvragen mits u dit tijdig aanvraagt. Er komen steeds meer landen met een eigen vignet en milieubeleid. Informeert u tijdig bij de ANWB of u aan specifieke eisen voor het land van uw bestemming moet voldoen.

Wat zijn de verhuurtijden?

ALLCar Autoverhuur verhuurt per kalenderdag. Een kalenderdag begint om 09.00u en eindigt om 09.00u de volgende ochtend.

Als u b.v. om 10.00u, 12.00u of 14.00u een auto huurt moet deze de volgende ochtend om 09.00u ingeleverd zijn.

Als u tussen 16.30-17.00u de auto huurt moet u de volgende dag om dezelfde tijd de auto retourneren.

Dagdelen: 4 uurs tarief:  Indeling uren: 09.00u-13.00u & 13.00u-17.00u. Op zaterdag rekenen wij een toeslag.

Avondtarief: Ophalen 16.30-17.00u retourneren na sluitingstijd of de volgende ochtend 09.00u. Kan niet op Zaterdagavond ivm onze sluiting op Zondag.

Zaterdag: Auto’s voor zaterdag kunt u (mits beschikbaar) vrijdagmiddag ophalen tussen 16.30 en 17.00 u. Retourneren uiterlijk zaterdag om 16.30 u.

Zondag: Auto’s voor zondag kunt u zaterdagmiddag ophalen tussen 16.30 en 17.00u.  Inleveren zondag of maandagochtend om 09.00u.

Lang weekendtarief: Indien beschikbaar vrijdagmiddag 16.30-17.00 of Zaterdagochtend 09.00u, / retourneren zondag of maandagochtend 09.00u.

Weektarief: 7 x 24 uur

Maandtarief: 4 weken (28 dagen)

Krijg ik altijd de gereserveerde auto?

De auto en tarief-indeling is per autogroep en categorie. Wij trachten altijd de auto te leveren die u heeft besteld, maar behouden ons het recht voor om een andere auto uit dezelfde of meest gelijkwaardige autogroep te leveren.

Hoe zit het met legitimatie?

Als u de eerste keer bij ALLCar huurt moet altijd een dubbele legitimatie overlegd worden. (Rijbewijs plus paspoort of id card) Heeft u eerder gehuurd dan is alleen uw rijbewijs voldoende.

Woont u buiten ons werkgebied ?

Indien u buiten onze werkregio Purmerend woont of verblijft eist onze verzekeraar aanvullend bewijs over uw gegevens. Dit kan in de vorm van een recent bankafschrift, werkgeversverklaring of andere vormen. Informeert u naar deze eisen als u een auto besteld of informatie aanvraag doet.

Autoverhuur waarschuwingssysteem - Crimimail vermelding

Indien u vermeld staat in Crimimail of het Bovag autoverhuur waarschuwingssysteem Elena is huren niet mogelijk. U dient eerst voor verwijdering uit deze systemen te zorgen.

ALLCar voert bij elke huurder een controle uit op echtheid van rijbewijs en de opgegeven adresgegevens.

Huurvoorwaarden

Wat zijn de algemene voorwaarden? (beperkte selectie):

ALLCar Autoverhuur B.V.  kan verhuur weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Het is huurder niet toegestaan de auto uit te lenen of te laten besturen door derden anders dan op de huurovereenkomst vermeld. Schade’s in dergelijke gevallen komen volledig voor rekening van huurder.

 

De persoonsgegevens van huurder/bestuurder kunnen worden opgenomen in het Autoverhuur waarschuwingssysteem indien de bepalingen uit de huurovereenkomst niet worden nagekomen.

 

Voor auto’s met laadbak is de verlaging eigen risico uitsluitend van kracht op de cabine. Op de laadbak is een hoger eigen risico van kracht van € 1.500,– voor consumenten en € 5.000,– voor niet consumenten. De laadbakclausule is op de huurovereenkomst vermeld.

 

Bovenhoofdse en Laadbakschade:
Onder bovenhoofdse schade wordt gerekend alle schade’s boven de voorruitlijn of 2 meter vanaf het wegoppervlak.
Bij de verhoogde bestelauto’s is bovenhoofdse schade altijd voor rekening van huurder tot een bedrag van € 1.500,- voor consumenten. Voor bedrijven (niet consumenten) is dit bedrag € 5.000,-.

 

Bovenstaande selectie is een gedeelte van de huurvoorwaarden. De volledige algemene huurvoorwaarden van ALLCar Autoverhuur kunt u hier downloaden.

 

Aan de op onze website vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.